YAKOS 65

מנדף ביולוגי מדגם SAFZONE  ברמת בטיחות TYPE II, המספק חלל עבודה נקי והגנה ביולוגית על המשתמש. יחידת SAFZONE הינה בעלת תו התקן : 12469 EN ועומדת בדרישות המחמירות ביותר. כמו כן, ייחודי ליחידת SAFZONE העובדה שהיא מוקפת בדפנות כפולות עם תת לחץ המקנה מספר יתרונות:

  • הגנה אופטימאלית – הדפנות הכפולות המקיפות את כל חלל העבודה מונעות כל דליפה אפשרית ע"י יצירת מסך הגנה בתת-לחץ.
  • נוחות – רמת רעש: ע"י חלוקת האוויר החוזר בצורה הומוגנית מסביב לחלל העבודה ניתן להגיע לרמת רעש נמוכה ביותר.
  • רמת ניקיון – רמת הניקיון המתקבלת בחלל העבודה ISO 5 CLASS 100  על ידי אויר המסופק לחלל העבודה חוזר דרך פתחי האוורור בצורה אחידה ובכך נמנעת כל טורבולנציה העלולה לפגוע ברמת הניקיון.

בנוסף קיימת  אופציה ביחידה של מערכת בקרת זרימה אוטומטית מבוקרת – מחשב מסוג ,ECM השומרת על זרימה תקנית קבועה. כאשר המסננים יוצרים מפל לחץ גבוה יותר עקב סתימתם, קיימת מערכת התרעה על סתימת מסננים או לחילופין תקלה במפוח.