תכנון והנדסה

א.ד. הנדסת חדרים נקיים עוזרת לך להשיג את הדרוש לך, החל בתכנון המתקן כולו וכלה בעיצוב פתרון ספציפי.

העבודה עם א.ד. הנדסת חדרים נקיים מבטיחה לך את היתרונות הבאים:

  • שם אחד – חזון מקיף אחד
    הידע המקיף שבידינו מספק את המבט הרחב ביותר אודות צורכי התכנון והתפעול של הלקוח. הדבר מתורגם לעלויות ראשוניות ותפעוליות נמוכות והבחירות המיטביות שישרתו אותך בטווח הארוך.
  • שם אחד – פתרונות מרובים

א.ד. הנדסת חדרים נקיים מתמחה בניהול כל היבטי הפרויקט, כולם או מקצתם.

בסיס תכנון

  • ניתוח התקדמות
  • תכנון מכני
  • מפרט דרישות משתמש
  • מערכות ותוכנת בקרה

תכנון מפורט

בנייה ורכש

הכנסה לעבודה

מסירה

בדיקה

ולידציה בהתאם לתקנים שנקבעו בידי רשויות פיקוח שונות