מתקני בריאות

תכנון של בתי חולים ומתקני בריאות וחדרי ניתוח, תוך הכרה בסיכונים הכרוכים בשימוש במיקום אחד לטיפול במספר רב של בני אדם הסובלים ממגוון מחלות שונות.

על מנת לצמצם סכנת זיהום צולב, יש לבקר את זרימת האוויר והאוורור כך שלא יעברו בין אזורי טיפול נפרדים.

לחברתנו מומחיות להספקת לבתי חולים סביבה נטולת זיהום עבור:

  • חדרי בידוד
  • חדרי ניתוח
  • מתקני יחידות כוויות
  • מעבדות אפידמיולוגיה וטקסולוגיה