בדיקת תאורה

מדידת עוצמת ורמת אחידות של התאורה בחדר הנקי והשוואתה לדרישת הלקוח. המדידות יתבצעו במספר נקודות ביחידה הלמינארית.
תוצאות הבדיקה יתועדו בדו"ח בדיקה ליחידה הלמינארית.