בדיקת רעש

מדידת עוצמת הרעש ב dB במנדף הכימי. יש לבצע את הבדיקה כאשר מערכות אחרות פועלות במינימום רעש ובכך משפיעות במינימום על תוצאות הבדיקה.
את המדידה מבצעים כאשר המערכת הציוד והאנשים נמצאים במקומם. הבדיקה מתבצעת על ידי מכשיר המודד את עוצמת הקול דגם SM-A-20 תוצרת Fluke .
תוצאות הבדיקה יתועדו בדו"ח בדיקה למנדף כימי