בדיקת רעש

מדידת עוצמת הרעש ב dB ביחידה הלמינארית .יש לבצע את הבדיקה כאשר מערכות אחרות פועלות במינימום רעש ובכך משפיעות במינימום על תוצאות הבדיקה. את המדידה מבצעים כאשר המערכת הציוד נמצאים במקומם.
הבדיקה מתבצעת על ידי מכשיר המודד את עוצמת הקול דגם SM-A-20 תוצרת Fluke .
תוצאות הבדיקה יתועדו בדו"ח בדיקה ליחידה הלמינארית.