בדיקת רמת ניקיון - רמת החלקיקים

מטרת הבדיקה לספור את כמות החלקיקים באוויר לפי גודל חלקיק µ0.3µ-0.5 . ספירת החלקיקים תתבצע בעזרת מונה חלקיקים. רמת הניקיון הנדרשת במנדף ביולוגי על פי התקן היא ISO 5.
תוצאות הבדיקה יתועדו בדו"ח בדיקה למנדף ביולוגי.