בדיקת רמת ניקיון- רמת החלקיקים

מטרת הבדיקה לספור את כמות החלקיקים באוויר לפי גודל חלקיק µ0.3µ-0.5 . ספירת החלקיקים תתבצע בעזרת מונה חלקיקים.
רמת הניקיון הנדרשת ביחידה למינארית על פי התקן היא ISO 5.
תוצאות הבדיקה יתועדו בדו"ח בדיקה ליחידה למינארית.