בדיקת מערכת הסינון - במנדף פחם פעיל

מטרת הבדיקה לוודא שכל אמצעי סינון האוויר אם מותקן, פועל ביעילות וביצוע פעולות אחזקה על פי הצורך.
תוצאות הבדיקה יתועדו בדו"ח בדיקה למנדף כימי .