בדיקת מנדף כימי/עמדת שאיבה/ פחם פעיל

מטרת הבדיקה לוודא שהמנדף עומד בדרישות הת"י 1839

  • בדיקת מהירות פנים
  • בדיקת עשן
  • בדיקת מערכת הסינון
  • בדיקת מצב מערכת השירות של המנדף
  • בדיקת מצב מובילי הפליטה
  • בדיקת מערכת המנדף
  • בדיקת רעש – אופציונאלי
  • בדיקת טמפרטורה – אופציונאלי
  • בדיקת תאורה – אופציונאלי
  • בדיקת לחץ – אופציונאלי