בדיקת מהירות חזיתית

מטרת הבדיקה היא לבדוק את מהירות זרימת האוויר החזיתית. מתוך העיקרון האומר שכמות האוויר ליחידה שווה לכמות האוויר הנפלט מהיחידה המהירות המינימאלית ע"פ דרישת התקן כאשר החלון החזיתי במפתח מלא ממשטח העבודה הינה 0.5 מטר לשנייה.
המהירות המינימאלית ע"פ דרישת התקן כאשר החלון החזיתי פתוח ב 30- ס"מ ממשטח העבודה הינה 0.75 מטר לשנייה.
תוצאות מבדק מהירות הפנים יתועדו בדו"ח בדיקה למנדף כימי .