בדיקת מהירות זרימת אויר במסנן אספקה

מטרת הבדיקה למדוד את מהירויות זרימת האוויר במנדף. הבדיקה מתבצעת באמצעות מד מהירות.
נמדדת מהירות הזרימה דרך מסנן האספקה לחלל העבודה, המדידה מדגמית לפי שטח המסנן. כמו כן נמדדת גם מהירות שאיבה החזיתית דרך חלון היחידה. המהירות הממוצעת צריכה להיות לפי הנדרש בתקן.