בדיקת מהירות זרימת אויר וספיקות

מטרת הבדיקה קביעת מהירות הזרימה הממוצעת של המסנן ופיזור (הומוגניות) של זרימת האוויר. על פי הנתונים המתקבלים ניתן לחשב את ספיקות האוויר בחדר ומספר החלפות האוויר.
בדיקת מהירות אוויר וספיקה מתבצעת לרוב עם שק, לעיתים קיימת דרישה לשימוש בחוט להט או שבשבת. תוצאות הבדיקה יתועדו בדו"ח תוצאות בדיקה לחדר נקי.