בדיקת הפרשי לחצים

מטרת הבדיקה לבדוק את הפרשי הלחצים בין החדר הנקי לבין הסביבה החיצונית לו (אבסולוטי או יחסי). הבדיקה תבוצע ע"י מכשיר מכויל או ע"י קריאת מוני שעוני לחצים במידה וקיים בחדר.
הלחץ המומלץ בין חדר וחדר הינו בין 5-20 Pa. בין החדר השני לשלישי 5-10 Pa.או על פי דרישת לקוח. תוצאות הבדיקה יתועדו בדו"ח תוצאות בדיקה לחדר נקי.