בדיקת כיווני זרימת אויר

מטרת הבדיקה להמחיש את כיווני זרימת האוויר השונים במנדף הביולוגי. הבדיקה מבוצעת באמצעות אמפולת עשן ובעזרת משאבה ידנית מתאימה ומצלמת וידאו לתיעוד הבדיקה.
מבוצעת בדיקת עשן כללית בפתח המנדף והתבוננות במערבולות בשטח בו המפעיל עובד ובדיקת עשן כללית מסביב בתוך המנדף. תוצאות הבדיקה יתועדו בדו"ח בדיקה למנדף ביולוגי ויצורף תיעוד על גבי דיסק.