בדיקת כיווני זרימת אויר

מטרת הבדיקה להמחיש את כיווני זרימת האוויר השונים ביחידה הלמינארית. הבדיקה מבוצעת באמצעות אמפולת עשן ובעזרת משאבה ידנית מתאימה ומצלמת וידאו לתיעוד הבדיקה.
מבוצעת בדיקת עשן כללית בפתח היחידה והתבוננות במערבולות בשטח בו המפעיל עובד ובדיקת
עשן כללית מסביב בתוך היחידה. תוצאות הבדיקה יתועדו בדו"ח בדיקה ליחידה למינארית ויצורף תיעוד על גבי דיסק.