בדיקת יחידה למינארית

מטרת הבדיקה לוודא שהיחידה הלמינארית עומדת בדרישות התקן ISO14644 – ISO 5 CLASS 100

כל בדיקה כוללת הפקת  דו"ח מסודר המכיל את הבדיקות שבוצעו, התוצאות שנמדדו,
מסקנות ותעודות כיול המכשירים בהם השתמשו לבצוע הבדיקה.