בדיקת חדרים נקיים

מטרת הבדיקה לוודא שהחדר עומד בדרישות התקן ISO14644

  • בדיקת חלקיקים להגדרת רמת הניקיון בחדר
  • בדיקת מהירות זרימת אוויר
  • בדיקת הפרשי לחצים
  • בדיקת חדירות
  • בדיקת כיווני זרימת אוויר
  • בדיקת טמפרטורה ולחות
  • בדיקת תאורה
  • בדיקת התאוששות
  • בדיקת אטימות