בדיקת התאוששות

בדיקת התאוששות

מטרת הבדיקה לקבוע את זמן התאוששות החדר מזיהום.
הבדיקה מבוצעת באמצעות מחולל החלקיקים.
הפעלת מחולל החלקיקים באזור הבדיקה על מנת להעלות את כמות החלקיקים בחדר נקי ולאחר מכן תיעוד ובדיקה של כמות החלקיקים לפרקי זמן, עד שכמות החלקיקים חוזרת לדרגת הניקיון לפני הזיהום.
זמן ההתאוששות  הינו משך הזמן הנדרש לאזור הנקי לחזור לרמת הניקיון הרצויה לאחר "זיהום".
תוצאות הבדיקה יתועדו בדו"ח בדיקה לחדר נקי.