בדיקת תאורה

מדידת עוצמת ורמת אחידות של התאורה בחדר הנקי והשוואתה לדרישת הלקוח. המדידות יתבצעו במספר נקודות בחדר. תוצאות הבדיקה יתועדו בדו"ח בדיקה למנדף ביולוגי.