בדיקת כיווני זרימת אויר

מטרת הבדיקה להמחיש את כיווני זרימת האוויר השונים בחדר. הבדיקה מבוצעת באמצעות מחולל עשן ומצלמת וידאו לתיעוד הבדיקה.
באמצעות מחולל העשן מוזרם עשן בחדר הנקי וכיוון זרימתו מתועדת ונבדק שאכן כיווני הזרימה
תואמים את נתוני התכנון של החדר ודרישות הלקוח.
תוצאות הבדיקה יתועדו בדו"ח בדיקה לחדר נקי ויצורף תיעוד על גבי דיסק.